^Powrót na górę

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” - Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2022/2023

   Uczniowie klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 wzięli udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki".
   Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I – III, rozbudzanie
ciekawości literackiej dzieci, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
   Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polegała
na połączeniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczyli się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także projektowali  bilet kolejowy na podróż do Włoch, śladami psa Lampo, bohatera książki ,,O psie, który jeździł koleją”. Praca z książką przyczyniła się do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.
   Od początku roku szkolnego  uczniowie mocno zaangażowali się w realizację tych zadań,
co pomogło wykonać wiele ciekawych prac, w których dominującą rolę  odegrała tematyka podróży po Polsce, Europie i świecie, w tym: pizza lekturowa, zakładka do książki, plansze do teatrzyku Kamishibai, na motywach książki ,, Zaczarowana zagroda” oraz wystawka  na szkolnym korytarzu na temat lektury, gra planszowa związana z treścią lektury ,, Globus”. Zorganizowaliśmy również lekcję pod chmurką, pamiętając o tym, aby na lekcji nie zabrakło czytania.
  Zwieńczeniem aktywnego udziału uczniów w projekcie, było uroczyste Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Główny cel uroczystości, to zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki, nieustannego rozwijania umiejętności czytania oraz poszanowania książek. Zanim uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie,

że zawsze będą szanować książki, udali się w literacką podróż na wyspy Bergamuta. Spotkanie z bohaterami utworów Jana Brzechwy, ukazało z humorem i dowcipem, jak ważna jest praca nad własnym charakterem oraz wyzbycie się złych skłonności i przyzwyczajeń.

W prezencie od Królowej Książek, każdy pierwszoklasista otrzymał książkę ,,Pierwsze abecadło”. (Książki biblioteka szkolna otrzymała w ramach kampanii promującej czytelnictwo Mała książka - wielki człowiek).
    Koordynatorki projektu: p. Agnieszka Sułek oraz p. Bogusława Brzegowa.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook