^Powrót na górę

Zakończenie projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska

Od 4 stycznia 2021r do 30 listopada 2021r w   w naszej szkole realizowany był projekt Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Celem projektu było umuzykalnienie dzieci młodzieży, rozwój umiejętności wokalnych, zapoznanie z literaturą chóralną kompozytorów dawnych i współczesnych, wspólne muzykowanie, współpraca pomiędzy chórami i dyrygentami, rozwój chórów szkolnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia chóru – „Królewskie Słowiki”, w którym  śpiewa obecnie  29 uczniów a dyrygentem jest Katarzyna Adamczyk. Oprócz zajęć stałych realizowane były zajęcia dodatkowe z emisji głosu przez specjalistę z zewnątrz szkoły. Odbyły się warsztaty dla dyrygentów oraz hospitacje zajęć przez małopolskiego kuratora projektu – dr Ksenię Miśkiewicz. Ponad to nasz chór w tej edycji wyśpiewał sobie dwie ważne nagrody: Srebrne Pasmo na Małopolskim Konkursie Chórów w Lusławicach oraz Srebrny Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Występował również w Filharmonii Krakowskiej na koncercie pt „Dzieci dzieciom”. Oprócz tego nasz  chór występuje w  szkole podczas akademii szkolnych oraz na terenie Gminy dając okolicznościowe koncerty. W działalność chóru zaangażowani są uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Wspólne śpiewanie sprawia dzieciom ogromną radość, gdyż jest ich naturalna potrzebą. Wyjazdy na koncerty czy konkursy integrują , podnoszą ich samoocenę i są wspaniałą przygodą. Miło nam poinformować, że nasz  chór dostał się  do kolejnej edycji projektu w roku 2022.

Projekt finansowany był przez Gminę Nowy Wiśnicz oraz Narodowe Forum Muzyki z Wrocławia.

Na koniec pragnę podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu z naszej szkoły, a w szczególności Pani Dyrektor Danucie Duś, Pani Teodozji Wołowczyk  oraz Pani Elżbiecie Wołek za okazaną pomoc w organizacji wyjazdów, koncertów, opiekę nad chórzystami i dyrygentem.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.