^Powrót na górę

Ogłoszenie rekrutacja

 Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce informuje, że rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej będzie odbywała się od 1 do 17 marca 2021 r. w dni robocze, w godzinach  od 8.00  do 14.00 .

Zgłoszenia oraz wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Bardzo proszę o zabranie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka

Potrzebne dokumenty można odebrać  w sekretariacie szkoły, od Pań w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej szkoły w Menu -->Dokumenty szkoły lub poniżej.

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Królówce pobierz

Regulamin naboru do świetlicy pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.