^Powrót na górę

Projekt Śpiewająca Polska

W projekcie „Śpiewająca Polska” nasz chór bierze udział od 2006 r. Jest to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury i gminę Nowy Wiśnicz. Celem projektu jest: edukacja świadomych odbiorców sztuki, poznanie przez dzieci i młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej, rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie, rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami, doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.

Udział w projekcie jest wspaniałym doświadczeniem dla dyrygenta oraz dla chórzystów. Udział w koncertach i konkursach pozwala uczniom na kontakt z innymi chórami i nabranie ogłady scenicznej. Uczniowie śpiewający w chórze czują się wyróżnieni poprzez udział w ogólnopolskim projekcie. Wzajemne muzykowanie i rywalizacja niezwykle mobilizują  do pracy.

Chór występuje co roku podczas akademii okolicznościowych w szkole takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego (również w kościele uroczysta oprawa mszy św.),z okazji Święta Edukacji Narodowej z okazji Święta Niepodległości, 3 maja, podczas Dnia Patrona Szkoły (również w kościele uroczysta oprawa mszy św.), Występy poza szkołą to: występy w WDK w Królówce z okazji Święta Niepodległości w listopadzie każdego roku, koncert kolęd w WDK w Królówce w styczniu każdego roku, koncerty na zamku w Nowym Wiśniczu, Co roku prezentuje  również swoje umiejętności na Małopolskim Konkursie Chórów Szkolnych projektu Śpiewająca Polska i na Małopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Nowym Wiśniczu gdzie zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.

Mimo wielu obowiązków i zajęć dzieci przychodzą na chór bardzo chętnie. Warto wspomnieć, że próby odbywają się dwa razy w tygodniu po lekcjach a występy i konkursy najczęściej w soboty i niedziele.

Uczniowie  uczą się wzajemnego muzykowania oraz współdziałania w grupie. Dbają o własny estetyczny wygląd na występach, mobilizują się wzajemnie do pracy, dbają o bardzo obszerny zbiór nutowy.

Uczniowie śpiewający w chórze są zdyscyplinowani i otwarci na drugiego człowieka. Są ciekawi świata – każdy występ dla nich to nowe wyzwanie, z którym lubią się mierzyć. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.