^Powrót na górę

Nauczyciele

Dyrekcja
Agnieszka Pilarska- dyrektor, język angielski
Monika Kaczmarczyk - v-ce dyrektor, świetlica

sekretarz szkoły Monika Kapcia za Anna Wójcik

Nauczyciele 

Język polski
Teodozja Wołowczyk
Jolanta Karasińska

Matematyka
Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Język angielski
Agnieszka Pilarska
Małgorzata Makarewicz

Język niemiecki
Agnieszka Preis-Wątroba

Historia, WOS  
Ewa Cisak 

EDB 
Ewa Cisak

Fizyka, Technika
Agnieszka Karasińska

Biologia, Chemia
Aneta Łącka

Geografia, Informatyka, Przyroda
Dariusz Badyla

Wychowanie Fizyczne
Artur Polek

Muzyka
Katarzyna Adamczyk

Plastyka, Zajęcia artystyczne
Ewa Cisak

Religia
ks. Rafał Więcław

Biblioteka
Bogusława Brzegowa

Edukacja wczesnoszkolna

Natalia Rudek
Agnieszka Sułek 
Agnieszka Michałek
Aneta Michałek

Wychowanie przedszkolne
Jolanta Burkiewicz
Małgorzata Zachara
Anita Czubala

Pedagog, Doradztwo zawodowe
Jolanta Jałowiecka-Paruch

Pedagog specjalny
Anna Mitręga

Logopeda
Natalia Rudek
Jolanta Karasińska

Świetlica
Agnieszka Preis-Wątroba, Nauczyciele edukacja wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz, pedagog i inni

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook