^Powrót na górę

Programy profilaktyczne realizowane w szkole

Czyste powietrze wokół nas – Oficjalna strona przedszkola nr 4 w Brzesku

Czyste powietrze wokół Nas

   Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu
z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE
Skąd się biorą produkty ekologiczne? 20.02.2020r. - Przedszkole Publiczne nr 21 w TarnowieGrupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też zostały nagrane dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów.

Webinary:

1. Webinar dla wychowawców realizujących program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”: http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_wychowawców

2. Webinar dla rodziców realizujących program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”: http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_rodziców

Film dla dzieci https://youtu.be/-0loGje0mT0

 
NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ
 Nie pal przy mnie proszę - Szkoła Podstawowa w Stradomi WierzchniejProgram stanowi drugie ogniwo w cyklu programów edukacji antytytoniowej. Powstał w efekcie pracy zespołu interdyscyplinarnego złożonego z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, w szerokim partnerstwie lokalnym. Program wprowadzony został do szkół w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 (edycja pilotażowa). Aktualnie realizowana jest XIII edycja.

Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Założenia programu:

 • Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych (dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych) w ciągu roku szkolnego, pod tytułem:

            1. „Co to jest zdrowie?”

            2. „Od czego zależy nasze zdrowie?”

            3. „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”

            4. „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

            5. „Nie pal przy mnie, proszę”

 • Realizacja zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

 
TRZYMAJ FORMĘ
 Start - Trzymaj Formę"Trzymaj Formę!"  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

Jak "Trzymaj Formę!" może ci pomóc?
Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym  jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Dobrą wiadomością jest to, że możesz jeść zdrowo i nadal cieszyć się Twoim ulubionym jedzeniem. Zdrowy styl życia łączy zbilansowane odżywianie z aktywnym trybem życia. Czy wiesz, że tylko 30% ludzi dorosłych jest na tyle aktywnych by cieszyć się swoim zdrowiem? U większości z nas wprowadzenie kilku niewielkich zmian może spowodować ogromną różnicę. Informacje jak to zrobić znajdziesz właśnie na naszym portalu.


Podstawy programu:
Program "Trzymaj Formę!" jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. 

 
ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
 Znajdź właściwe rozwiązanie”Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.
 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

ZNAMIĘ! Znam je?
  Znamię! Znam je?” - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie - Portal Gov.plProgram edukacyjny "Znamię! Znam je?" dotyczy profilaktyki czerniaka.

Cel programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook