^Powrót na górę

Laboratoria Przyszłości

LaboratoriumPrzyszłości#5

W styczniu w naszej szkole postawiliśmy na doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i rozwijanie kreatywności. Wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie stworzyli ekologicznego stworka oraz przestrzenne konstrukcje. Wykorzystując mikroskop optyczny uczniowie powtarzali i utrwalali elementy, z których jest złożony. Uczniowie wykonali również model krwioobiegu z dostępnych pomocy klocki, włóczki itp. wraz z opisem naczyń krwionośnych i serca.
Natomiast na lekcji chemii wykonali doświadczenie, którym końcowym wynikiem miało być coś pomiędzy cieczą a ciałem stałym czyli tzw. cieczy nienewtonowskiej. Uczniowie wykorzystując wagę odmierzali odpowiednią ilość mąki ziemniaczanej, do której dodawano wodę. Następnie obserwowali co dzieje się z przygotowaną cieczą kiedy działamy na nią siłą. Na podstawie tego doświadczenia uczniowie opisywali właściwości cieczy i ciała stałego.
Na bieżąco doskonalimy również nasze umiejętności fotograficzne dokumentując, przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości różnorodne działania podejmowane w szkole.

#LaboratoriaPrzyszłości#4

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klasy 7 poznawali zawody w swoim najbliższym otoczeniu. Podczas wcielania się w rolę fotoreporterów uczniowie wykorzystali aparat fotograficzny zakupiony z ramach programu #Laboratoriaprzyszłości.
Natomiast na zajęciach z plastyki, matematyki oraz na świetlicy uczniowie wykonywali dekoracje oraz stroiki świąteczne korzystając ze sprzętu #LaboratoriaPryszłości.

#Laboratoria Przyszłości #3

W listopadzie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

#Laboratoria Przyszłości #2

W miesiącu październiku, podczas zajęć informatyki w klasach IV-VIII realizowaliśmy działania w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Dzieci zapoznały się z działaniem nowoczesnej drukarki 3D, którą zakupiła nasza szkoła. Zainteresowanie wzbudzały przykładowe modele 3d prezentowane na zajęciach. Sporo emocji towarzyszyło uruchomieniu drukarki. Nasi uczniowie śledzili etapy nakładania warstw i stopniowego tworzenia modelu.
Oprócz zajęć informatyki,
pomoce zakupione w ramach projektu zostały wykorzystane na zajęciach rozwijających zdolności i umiejętności, technice, matematyce i biologii.

#Laboratoria Przyszłości #1

Początek września upłynął nam na poznawaniu nowych pomocy pozyskanych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Zakupione wyposażenie wykorzystaliśmy podczas różnych zajęć, takich jak:

· technika w klasie 5,

· zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności w klasach 8a i 8b,

· zajęcia świetlicowe,

· zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasach 1 i 3,

· biologia w klasach 5 i 8a.

Zakupione pomoce pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe wiadomości oraz umiejętności w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Dla nauczycieli są nieocenionym wsparciem podczas realizacji podstawy programowej.

Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zakłada stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do kształtowania i rozwijania różnorodnych umiejętności m. in.  manualnych, technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

·        Drukarka 3D + akcesoria

·        Zestaw oświetleniowy

·        Mikrofony

·        Szafa metalowa na narzędzia

·        Laminator biurowy OPUS uniLAM A3 Basic

·        Dyktafon Sarlamonic

·        Laptop Acer TravelMate P2

·        Aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 X Mark

·        Mikroskop Delta Optical Biolight 300

·        Stacja lutownicza Hot-Air z grotem 2w1

·        Zestaw elektroniczny Boffin II Light

·        Klocki Magformers smart

·        Eksperymenty – obwód prądu

·        Zestaw elektroniczny Boffin 3D

·        Okulary ochronne

·        Klocki Clics Rollerbox

·        Lego Education Bricq Motion Essential

·        Lego Education Bricq Motion Prime

·        Klocki Gigo – energia wiatru

·        Klocki Gigo – energia wody

·        Zestaw klocków konstrukcyjnych

·        Włóczka

Korzyści płynące z przystąpienia do programu „Laboratoria Przyszłości”:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

·  Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę.

·  Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy.

· Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

·  Rozwój merytoryczny nauczycieli.

Z perspektywy rodzica i ucznia:

·  Rozwijanie zainteresowania uczniów dziedzinami technicznymi i ścisłymi.

· Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą.

·  Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również podczas organizacji konkursów.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook