^Powrót na górę

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości #10

  Nadszedł ostatni, upragniony miesiąc nauki - czerwiec. W tym miesiącu nasi uczniowie  zostali konstruktorami. Wykorzystując zakupione w ramach programu #Laboratoria Przyszłości klocki, tworzyli i budowali różne budowle przestrzenne, pojazdy kołowe. Po zakończeniu prac uczniowie mieli za zadanie opisać słownie swoje prace, zwracając uwagę na detale i charakterystyczne cechy wykonywanych modeli. Tworzenie własnych konstrukcji pobudza kreatywne myślenie oraz pomaga w nauce matematyki.

Laboratoria Przyszłości #9

   W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości przeprowadzono w maju zajęcia z matematyki, na  których uczniowie wykorzystując klocki układali figur geometryczne o danym polu. Ponadto tworzyli siatki prostopadłościanów oraz utrwalali podstawowe pojęcia związane z graniastosłupami.Na lekcji biologi uczniowie wykonali zakładkę do książki z roślin zielnych.W czasie zajęć z języka angielskiego, korzystając z Vocabulary Builder - Creativo, uczniowie utrwalali i poszerzali słownictwo. A związku ze zbliżającym się Dniem Mamy uczniowie wykonali prace plastyczne Portret mojej mamy, Niespodzianka dla mamy oraz Kwiaty dla mamy. Uczniowie wykonali kwiaty na majową łąkę, malowali ulubioną zabawkę oraz konstruowali budowle. Wszystkie zajęcia pozwalały naszym uczniom rozwijać sprawność manualną oraz logiczne myślenie.

Laboratoria Przyszłości #7

  Marzec to miesiąc, w którym przychodzi wiosna. W oczekiwaniu na nadejście cieplejszych dni uczniowie przygotowywali wiosenne kwiaty oraz prace plastyczne, które przedstawiały wiosenną łąkę. Przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi nasi uczniowie wykonywali elementy dekoracji wielkanocnych, które będą się pięknie ozdabiały sale lekcyjne w szkole.
  W ramach programu La
boratoria przyszłości odbyły się zajęcia, w których uczniowie utrwalali nazwy kolorów w języku angielskim, konstruowali tęczę z klocków Bambino. Klasa 7 na zajęciach z biologii wykorzystując wagę przeliczali ilość cukru w produktach. Na podstawie zdobytych wiadomości wykonali plakat „Ukryte źródła cukru”.
  Natomiast na lekcji matematyki u
czniowie klasy 8 wykonywali graniastosłupy i ostrosłupy, utrwalali słownictwo: wierzchołek, krawędź, podstawa, ściana oraz zależności między ich ilością w danej bryle. Wszystkie zajęcia odbywały się z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach projektu  #Laboratoria przyszłości.

Laboratoria Przyszłości #6

W lutym było ekologicznie, sportowo i kreatywnie. Wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie stworzyli ekologiczne maszyny np. elektrownie wiatrową i maszynę napędzaną wodą. Ponadto powstały obiekty sportowe  takie jak skocznia narciarska oraz sprzęt sportowy: bojer napędzany siła wiatru i maszyna napędzana siłą mięśni.
Klasa 8b organizując zajęcia w ramach Nocy w Szkole wykorzystała klocki Konstrukcyjne Lego do kreatywnej nauki poprzez zabawę, projektując i tworząc według schematu lub własnego pomysłu.

LaboratoriumPrzyszłości#5

W styczniu w naszej szkole postawiliśmy na doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i rozwijanie kreatywności. Wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie stworzyli ekologicznego stworka oraz przestrzenne konstrukcje. Wykorzystując mikroskop optyczny uczniowie powtarzali i utrwalali elementy, z których jest złożony. Uczniowie wykonali również model krwioobiegu z dostępnych pomocy klocki, włóczki itp. wraz z opisem naczyń krwionośnych i serca.
Natomiast na lekcji chemii wykonali doświadczenie, którym końcowym wynikiem miało być coś pomiędzy cieczą a ciałem stałym czyli tzw. cieczy nienewtonowskiej. Uczniowie wykorzystując wagę odmierzali odpowiednią ilość mąki ziemniaczanej, do której dodawano wodę. Następnie obserwowali co dzieje się z przygotowaną cieczą kiedy działamy na nią siłą. Na podstawie tego doświadczenia uczniowie opisywali właściwości cieczy i ciała stałego.
Na bieżąco doskonalimy również nasze umiejętności fotograficzne dokumentując, przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości różnorodne działania podejmowane w szkole.

#LaboratoriaPrzyszłości#4

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klasy 7 poznawali zawody w swoim najbliższym otoczeniu. Podczas wcielania się w rolę fotoreporterów uczniowie wykorzystali aparat fotograficzny zakupiony z ramach programu #Laboratoriaprzyszłości.
Natomiast na zajęciach z plastyki, matematyki oraz na świetlicy uczniowie wykonywali dekoracje oraz stroiki świąteczne korzystając ze sprzętu #LaboratoriaPryszłości.

#Laboratoria Przyszłości #3

W listopadzie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

#Laboratoria Przyszłości #2

W miesiącu październiku, podczas zajęć informatyki w klasach IV-VIII realizowaliśmy działania w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Dzieci zapoznały się z działaniem nowoczesnej drukarki 3D, którą zakupiła nasza szkoła. Zainteresowanie wzbudzały przykładowe modele 3d prezentowane na zajęciach. Sporo emocji towarzyszyło uruchomieniu drukarki. Nasi uczniowie śledzili etapy nakładania warstw i stopniowego tworzenia modelu.
Oprócz zajęć informatyki,
pomoce zakupione w ramach projektu zostały wykorzystane na zajęciach rozwijających zdolności i umiejętności, technice, matematyce i biologii.

#Laboratoria Przyszłości #1

Początek września upłynął nam na poznawaniu nowych pomocy pozyskanych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Zakupione wyposażenie wykorzystaliśmy podczas różnych zajęć, takich jak:

· technika w klasie 5,

· zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności w klasach 8a i 8b,

· zajęcia świetlicowe,

· zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasach 1 i 3,

· biologia w klasach 5 i 8a.

Zakupione pomoce pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe wiadomości oraz umiejętności w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Dla nauczycieli są nieocenionym wsparciem podczas realizacji podstawy programowej.

Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zakłada stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do kształtowania i rozwijania różnorodnych umiejętności m. in.  manualnych, technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

·        Drukarka 3D + akcesoria

·        Zestaw oświetleniowy

·        Mikrofony

·        Szafa metalowa na narzędzia

·        Laminator biurowy OPUS uniLAM A3 Basic

·        Dyktafon Sarlamonic

·        Laptop Acer TravelMate P2

·        Aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 X Mark

·        Mikroskop Delta Optical Biolight 300

·        Stacja lutownicza Hot-Air z grotem 2w1

·        Zestaw elektroniczny Boffin II Light

·        Klocki Magformers smart

·        Eksperymenty – obwód prądu

·        Zestaw elektroniczny Boffin 3D

·        Okulary ochronne

·        Klocki Clics Rollerbox

·        Lego Education Bricq Motion Essential

·        Lego Education Bricq Motion Prime

·        Klocki Gigo – energia wiatru

·        Klocki Gigo – energia wody

·        Zestaw klocków konstrukcyjnych

·        Włóczka

Korzyści płynące z przystąpienia do programu „Laboratoria Przyszłości”:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

·  Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę.

·  Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy.

· Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

·  Rozwój merytoryczny nauczycieli.

Z perspektywy rodzica i ucznia:

·  Rozwijanie zainteresowania uczniów dziedzinami technicznymi i ścisłymi.

· Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą.

·  Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również podczas organizacji konkursów.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook