^Powrót na górę

Doradztwo Zawodowe

List do rodziców

Drogi rodzicu,

Jestem doradcą zawodowym w naszej szkole i przez najbliższe dwa lata (w klasie VII i VIII) będę prowadzić dla tej klasy lekcje z przedmiotu „doradztwo zawodowe”.

W poprzednich latach nauki Twoje dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. Jednak w klasach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są wpisywane na świadectwie. Uczniowie nie otrzymują na nich ocen.

 Być może zastanawiasz się, w jakim celu organizowane są dedykowane lekcje doradztwa zawodowego? Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc Twojemu dziecku dokonać przemyślanego wyboru swojej dalszej drogi w systemie edukacji. Nie chodzi tu o wybranie konkretnego zawodu, lecz o otwarcie umysłu na pełny zakres możliwości, odpowiadający potencjałowi. Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko lepiej pozna siebie, zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia.

To ważne, byśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu – Jolanta Jałowiecka-Paruch

Źródło: https://mapakarier.org/

Rekrutacja do szkół średnich

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegóły tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Więcej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021

Strony internetowe dla zastanawiających się nad wyborem szkoły i zawodu.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/- gdzie mogę się uczyć, informacje o zawodach, rynek pracy multimedia

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/koweziu-dla-gimnazjalistow/  - dla gimnazjalistów

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl - informacja o zawodach

https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/ - mapa szkół zawodowych

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/multimedia -gry i filmy o zawodach

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/co-dalej-gimnazjalisto/ - Co dalej gimnazjalisto?

http://www.pracuj.pl/kariera.html

http://gazetapraca.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
www.1lobochnia.nazwa.pl
II Liceum Ogólnokształcące
http://2lobochnia.pl/index.php
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
www.zs1.bochnia.pl
Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
http://www.zs2-bochnia.pl
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
http://www.zs3.bochnia.pl/

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook