^Powrót na górę

Wycieczka po Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym 2023

   Klasy 8a i 8b w ramach realizacji podstawy programowej „Poznaję swój region” udały się na wycieczkę pieszą aby poznać walory przyrodnicze i kulturowe Wiśnicko -Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
   Opiekunowie byli wychowawcy: pani Elżbieta Wołek i pan Dariusz Badyla. Celem wycieczki było poszerzanie wiedzy o regionie, a w szczególności: faunie i florze, formach ochrony przyrody, walorach przyrodniczych i kulturowych, uwarunkowaniach rozwoju turystyki w regionie, świadectwach materialnych działalności człowieka, orientacji na mapie i w terenie, regionach fizyczno-geograficznych, zabytkach na szlaku architektury drewnianej, różnych formach działalności człowieka.
   Zwiedziliśmy kolejno: kościół i zamek w Nowym Wiśniczu, dworek „Koryznówkę”, rezerwat przyrody „Kamień Grzyb”, pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego,  rynek i kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany na listę UNESCO oraz szkołę elementarną w której uczył się Kazimierz Brodziński.
   Podczas wędrówki, poznawaliśmy roślinność charakterystyczną dla Puszczy Karpackiej, zasady poruszania się po szlakach turystycznych oraz sposoby wyznaczania kierunków świata.
   Nie zabrakło śmiechów, rozmów w grupach i indywidualnych, wspólnych zdjęć, przepraw przez strumienie, słodkości i lodów, opowiadanych legend i baśni. Podróżowaliśmy w pięknych okolicznościach przyrody parku krajobrazowego i aurze historii, która nieustannie nam towarzyszyła w odwiedzanych miejscach.
  Myślę że większość uczestników zapamięta tę wycieczkę i będzie wracać do niej we wspomnieniach w szkole średniej.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook