^Powrót na górę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „GRAMY ZMYSŁAMI”

Program realizowany był w oddziale dzieci sześcioletnich przez pedagoga specjalnego Annę Ptaszek oraz pedagoga szkolnego Jolantę Jałowiecką-Paruch.
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zobacz Relacja z udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „GRAMY ZMYSŁAMI”

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook