^Powrót na górę

Pasowanie na ucznia 2023

   Dzień 25 października przyniósł najmłodszym uczniom naszej szkoły wiele emocji. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce. Choć pierwszakom początkowo towarzyszył stres, to jednak szybko przerodził się on w radość i zadowolenie. W uroczystości uczestniczyli dyrektor szkoły p. Agnieszka Pilarska, wicedyrektor p. Monika Kaczmarczyk, rodzice i bliscy dzieci. W programie artystycznym uczniowie pięknie zaprezentowali swoje muzyczne i recytatorskie talenty. Po występie nastąpił najbardziej wyczekiwany moment - dzieci złożyły ślubowanie oraz zostały przez p. dyrektor pasowane na uczniów naszej szkoły.
  
Następnie odbył się pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie pierwszoklasiści wzięli udział w sesji fotograficznej zorganizowanej przez mamę Emilki, p. Iwonę Kleszcz.
  Wyrażamy podziękowanie wszystkim rodzicom zaangażowanym w
przygotowanie uroczystości, a pierwszakom życzymy samych sukcesów na wszystkie lata ich szkolnej podróży.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook