^Powrót na górę

FINAŁ III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „Z procentami za pan brat”

20 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się finał III Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z procentami za pan brat”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński - Adam Korta i Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz – Małgorzata Więckowska. Konkurs jest wpisany na listę konkursów, ogłoszoną przez KO w Krakowie, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025. Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych 27 uczniów spośród 132, którzy przystąpili do etapu szkolnego w 28 szkołach. Etapy szkolne odbyły się w szkołach macierzystych. Wszyscy uczniowie pisali te same zadania i na podstawie przysłanych protokołów nastąpiła kwalifikacja do finału.
W finale walczyli najlepsi z najlepszych matematyków klas ósmych w powiecie bocheńskim.
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce  - Jakub Nagięć - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
II miejsce – Mateusz Stachura - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni
III miejsce – Jakub Pajor - Szkoła Podstawowa w Proszówkach

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Gminę Nowy Wiśnicz. Laureaci ponadto otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Królówce i Kopalnię Soli w Bochni. Serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz – Małgorzacie Więckowskiej, która zaszczyciła swoją obecnością finał tego konkursu.

Również bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i sponsorom.

Organizatorki konkursu:
Elżbieta Wołek
Agnieszka Karasińska

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook