^Powrót na górę

Szkolne Koło Caritas

Szkolny Caritas na WOŚP

26. Finał WOŚP odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
   W tym roku nasze Szkolne Koło Caritas w osobach: Edyta Mochel, Ola Kupec, Wiktoria Gacek i Amelia Mus włączyło się w zbiórkę pieniędzy. Zarejestrowaliśmy się w sztabie w Bochni i w niedzielę rano wyruszyliśmy na akcję. Zbieraliśmy datki pod kościołami w: Trzcianie, Leszczynie, Cichawce i na koniec w Bochni. Pogoda dopisała, chociaż było mroźno.
  Wieczorem oddaliśmy puszki do sztabu w Bochni i okazało się że zebraliśmy razem 2100 zł. Najskuteczniejszym wolontariuszem okazała się Edyta Mochel, która zebrała ponad 600 zł.
Na koncie WOŚP jest już ponad 81 mln. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się i wrzucić do puszki złotówkę.

Sprawozdanie z akcji mikołajkowej Szkolnego Koła Caritas

Konkurs mikołajkowy o tytuł  "Najlepiej Udekorowanej Klasy i Najlepiej Ubranych Uczniów" został zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas.
Przed konkursem sprzedano 100 czapeczek mikołajkowych i uzyskano ze sprzedaży kwotę 500 zł, która została przeznaczona na prezenty świąteczne dla osób potrzebujących z Królówki.
Dzięki tej akcji wszyscy uczniowie, którzy chcieli się przebrać i brali udział w konkursie stali się Mikołajami dla potrzebujących zgodnie z hasłem akcji "I ty zostań Mikołajem".
Ponadto członkowie Szkolnego Koła Caritas zorganizowali zbiórkę produktów spożywczych w sklepie u Janioła i Groszku. Zebrano kilkanaście kilogramów produktów.  Serdecznie dziękujemy właścicielom i pracownikom sklepów  u Janioła i Groszek za umożliwienie zbiórki produktów.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Józefowi Janusowi i księdzu Ziemowitowi za ogłoszenie zbiórki na Mszach Świętych. Dziękujemy pani Sylwii Tworzydło za organizacje konkursu, zbiórki i rozwiezienie darów do potrzebujących i pani Małgorzacie Makarewicz za pomoc w rozwiezieniu darów.
Obdarowano prezentami 14 osób.  Były to osoby samotne, zapomniane, ciężko chore lub w trudnej sytuacji materialnej.

Oficjalnie mamy Szkolne Koło Caritas

  Z dumą i wielką radością informujemy, że w naszej szkole powstało Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej, oficjalnie powołane do istnienia decyzją Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej z dnia 26 września 2017 r.
  Opiekunami Koła są: pani Sylwia Tworzydło i pan Dariusz Badyla, a opiekunem duchowym ks. mgr Ziemowit Kordas.
  Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się, na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Koło przyczynia się do kształtowania i umacniania wśród uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz służy praktykowania miłości bliźniego w naszej szkole i Parafii. Członkami koła są uczniowie klasy gimnazjalnych, ale zapisać się może każdy uczeń, do czego serdecznie zachęcamy. Zapraszamy do śledzenia zakładki pt. Szkolne Koło Caritas, znajdującej się na stronie internetowej szkoły. Publikujemy tam informacje o naszych akcjach.

 

Szkolna akcja "Pomoc koleżeńska"


SAMORZĄD UCZNIOWSKI ,  CARITAS SZKOLNY oraz  pedagog szkolny zapraszają wszystkich uczniów do współpracy w ramach szkolnej akcji „POMOC KOLEŻEŃSKA”.

Jeżeli potrzebujesz pomocy drugiej osoby – przyjdź do nas!
Jeśli możesz takiej pomocy udzielić, chcesz spróbować pomóc innym uczniom naszej szkoły w zrozumieniu trudniejszego materiału – zgłoś się do konkretnego zespołu.

Pomoc koleżankom i kolegom którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego to nic strasznego. Rówieśnicy rozumieją lepiej, „odbierają na tej samej fali”, potrafią szybciej, w znacznie bardziej przystępny sposób przekazać trudne dla innych partie materiału. Gorsze oceny mogą pojawić się w różnym czasie i z różnych powodów (długa nieobecność w szkole, czasowa niedyspozycja), jednakże niezmiennie prowadzą do problemów.

Naszym celem jest stworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.

Priorytetem w tym semestrze będą działania Zespołów Pomocy Koleżeńskiej:

•  MATEMATYCY
•  ANGLIŚCI
•  POLONIŚCI

POMOC KOLEŻEŃSKA pozwala na:

•  Nadrobienie zaległości po dłuższej nieuwadze lub nieobecności,
•  Poprawienie ocen,
•  Utrwalenie materiału,
•  Kształtowanie takich cech charakteru jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, koleżeństwo,
•  Satysfakcję (pomagam, więc jestem!).

Zasady pomocy koleżeńskiej:

1. Nie odrabiamy prac domowych (ale zawsze możemy pomóc)
2. Termin konsultacji ustalimy wspólnie (pomagający z potrzebującym pomocy)
3. Termin i materiał uzgadniamy dwa dni wcześniej,
5. Wcześniej wytypowana osoba prowadzi rejestr, w którym zapisane są wszystkie konsultacje, dane pomagającego i potrzebującego pomocy oraz terminy pracy.

 Zespoły pomocy koleżeńskiej będą funkcjonować w naszej szkole od pażdziernika 2017r.
Osoby chętne do pracy w tych zespołach mogą się zapisywać u opiekuna SU. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Mecz Charytatywny - akcja Szkolnego Koła Caritas

Dnia  13.10.2017 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Królówce  miało miejsce niezwykłe wydarzenie – rozegrano Mecz Charytatywny pomiędzy nauczycielami i  uczniami.
Przedsięwzięcie to było  inicjatywą Szkolnego Koła „Caritas”. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na rehabilitację trójki dzieci.
Podczas meczu rozlosowano bony do sklepiku szkolnego oraz numerki niepytane. Gratulujemy zwycięzcom.  Właściciele niepytanych numerków są zwolnieni z pytania w wybranym przez siebie dniu, o czym informują przed lekcjami, wychowawcę, panią Sylwię lub pana Dariusza.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom  za wsparcie i za każdy dar serca, oraz za wspaniałą zabawę.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook