^Powrót na górę

Szkolne Koło Caritas

Szkolna akcja "Pomoc koleżeńska"


SAMORZĄD UCZNIOWSKI ,  CARITAS SZKOLNY oraz  pedagog szkolny zapraszają wszystkich uczniów do współpracy w ramach szkolnej akcji „POMOC KOLEŻEŃSKA”.

Jeżeli potrzebujesz pomocy drugiej osoby – przyjdź do nas!
Jeśli możesz takiej pomocy udzielić, chcesz spróbować pomóc innym uczniom naszej szkoły w zrozumieniu trudniejszego materiału – zgłoś się do konkretnego zespołu.

Pomoc koleżankom i kolegom którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego to nic strasznego. Rówieśnicy rozumieją lepiej, „odbierają na tej samej fali”, potrafią szybciej, w znacznie bardziej przystępny sposób przekazać trudne dla innych partie materiału. Gorsze oceny mogą pojawić się w różnym czasie i z różnych powodów (długa nieobecność w szkole, czasowa niedyspozycja), jednakże niezmiennie prowadzą do problemów.

Naszym celem jest stworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.

Priorytetem w tym semestrze będą działania Zespołów Pomocy Koleżeńskiej:

•  MATEMATYCY
•  ANGLIŚCI
•  POLONIŚCI

POMOC KOLEŻEŃSKA pozwala na:

•  Nadrobienie zaległości po dłuższej nieuwadze lub nieobecności,
•  Poprawienie ocen,
•  Utrwalenie materiału,
•  Kształtowanie takich cech charakteru jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, koleżeństwo,
•  Satysfakcję (pomagam, więc jestem!).

Zasady pomocy koleżeńskiej:

1. Nie odrabiamy prac domowych (ale zawsze możemy pomóc)
2. Termin konsultacji ustalimy wspólnie (pomagający z potrzebującym pomocy)
3. Termin i materiał uzgadniamy dwa dni wcześniej,
5. Wcześniej wytypowana osoba prowadzi rejestr, w którym zapisane są wszystkie konsultacje, dane pomagającego i potrzebującego pomocy oraz terminy pracy.

 Zespoły pomocy koleżeńskiej będą funkcjonować w naszej szkole od pażdziernika 2017r.
Osoby chętne do pracy w tych zespołach mogą się zapisywać u opiekuna SU. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Mecz Charytatywny - akcja Szkolnego Koła Caritas

Dnia  13.10.2017 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Królówce  miało miejsce niezwykłe wydarzenie – rozegrano Mecz Charytatywny pomiędzy nauczycielami i  uczniami.
Przedsięwzięcie to było  inicjatywą Szkolnego Koła „Caritas”. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na rehabilitację trójki dzieci.
Podczas meczu rozlosowano bony do sklepiku szkolnego oraz numerki niepytane. Gratulujemy zwycięzcom.  Właściciele niepytanych numerków są zwolnieni z pytania w wybranym przez siebie dniu, o czym informują przed lekcjami, wychowawcę, panią Sylwię lub pana Dariusza.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom  za wsparcie i za każdy dar serca, oraz za wspaniałą zabawę.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook