^Powrót na górę

Spotkanie z policjantem 2023

  Spotkanie "Bezpieczna droga do szkoły” W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego też na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas 0-III uczestniczą w spotkaniu z policjantem.
   W ramach edukacji w tym kierunku 26 września odwiedzili nas
policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, a także przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.
   Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zasadami poruszania się rowerem po drodze. Zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby unikania ich. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne mu do pracy. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook