^Powrót na górę

#LaboratoriaPrzyszłości 2023/2024

   W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy rządowy program #LaboratoriaPrzyszłości. W tym półroczu uczniowie poznawali proces druku 3D na podstawie działania drukarki Skriware 2. Zapoznali się również z technologią druku 3D.  Na lekcjach techniki tworzyli makietę nowoczesnego osiedla. Uczniowie dowiedzieli się, co to są krosna i do czego służą. Efektem zajęć były piękne makatki wykonane samodzielnie przez uczniów.  
   Na fizyce klasa 8 otrzymała zestaw Betzold do budowania obwodów elektrycznych. Uczniowie samodzielnie zbudowali obwód przedstawiony na schematach. Waga kieszonkowa na lekcji chemii została wykorzystana do przeprowadzenia doświadczenia dotyczącego rozpuszczalności różnych substancji w wodzie. Klasa 7 wykorzystując klocki i włóczkę wykonali model krwioobiegu, na podstawie, którego omawiali kierunek przepływu krwi w organizmie oraz budowę układu krążenia.
   Na zajęciach indywidualnych z matematyki uczeń korzystając z klocków MAGFORMENS opisywał własności wielokątów foremnych. Ponadto wykazał się swoją kreatywnością tworząc kompozycje geometryczne poprzez łączenie ze sobą różnego rodzaju wielokątów foremnych. W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie budowali z klocków wymyślone budowle oraz układali sekwencje kolorów i kształtów. Z Lego Education budowali ruchome modele. W trakcie zajęć pokonywali napotkane trudności co pozwoliło im wzmocnić poczucie własnej wartości, a efektywność dała satysfakcję z wykonanej pracy.
   Na języku angielskim dzięki klockom Bambimo Space Construction uczniowie klasy pierwszej utrwalali nazwy kolorów w języku angielskim. Na zajęciach rozwijających zdolności i umiejętności uczniowie klas I-III wykorzystywali farby temperowe tworząc przepiękne prace plastyczne. Nasi uczniowie, którzy przebywając na świetlicy, zmieniali się w małych konstruktorów tworząc przestrzenne konstrukcje. Oprócz dobrej zabawy uczniowie przekonali się jak ważna w życiu jest umiejętność współpracy oraz komunikacja między sobą. Swoimi zdolnościami uczniowie wykazali się również w czasie zajęć z plastyki, na których to tworzyli ciekawe prace wykorzystane jako element dekoracji świątecznej w swoich klasach.
   Na języku polskim uczniowie wykorzystali kolorowe klocki, z których powstały wymyślone przez nich prezenty jako załączniki do podziękowania zredagowanego stosownie do rodziców, wychowawcy klasy i przyjaciela. Klasa 7 recytowała wiersz A. Mickiewicza korzystając z mikrofonu, a następnie sfotografowała swój występ. Do wszystkich prac wykorzystywaliśmy sprzęt i materiały zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszlosci.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook