^Powrót na górę

Wyprawka sześciolatka i pierwszoklasisty

Przybory szkolne do oddziału przedszkolnego „zerówki”:

 • 1 blok techniczny biały,
 • 1 blok techniczny kolorowy,
 • 1 blok rysunkowy kolorowy,
 • papier kolorowy - wycinanka,
 • teczka tekturowa z gumką,
 • ołówek,
 • gumka do mazania,
 • pędzel,
 • 2 kleje w sztyfcie,
 • nożyczki,
 • kredki ołówkowe,
 • kredki woskowe,
 • farby plakatowe,
 • farby akwarelowe,
 • pisaki,
 • plastelina (10 - 12 kolorów),
 • wygodne, pełne pantofle na przebranie w woreczku,
 • mały ręcznik.

Przybory szkolne ucznia klasy pierwszej:

 • wyposażenie piórnika/plecaka: ołówek, gumka, strugaczka, kredki, linijka, nożyczki,
 • 1 zeszyt 16 - kartkowy w kratkę, 1 zeszyt 16 – kartkowy w trzy linie,
 • 1 blok techniczny - białe kartki, 1 blok rysunkowy - białe kartki, 1 blok techniczny - kolorowe kartki,
 • papier kolorowy,
 • tekturowa teczka,
 • pisaki, pastele, kleje w sztyfcie 2 szt., plastelina, farby plakatowe, farby akwarelowe,
 • 3 pędzelki o różnej grubości,
 • strój na zajęcia wf (biały podkoszulek, krótkie spodenki - czarne lub granatowe) w woreczku,
 • obuwie na zmianę z jasną podeszwą w woreczku.

Prosimy o podpisanie wszystkich przyborów, woreczków z obuwiem zmiennym oraz ręczników. Papier biały ksero zostanie zakupiony po uzgodnieniu tego z rodzicami na zebraniach klasowych.

Wakacje 2023

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Nareszcie długo oczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku uczniów, rodziców i nauczycieli. Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku.
Cieszcie się z  każdego słonecznego dnia i każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

   Wreszcie upragnione wakacje. Rok szkolny zakończyliśmy 23 czerwca uroczysta Mszą Św. i krótką akademią. Pani dyrektor Agnieszka Pilarska  wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz wyróżnienia w konkursach. 
   Ten rok szkolny był ostatnim rokiem pracy w naszej szkole  dla Pani Danuty Duś, Pani Jolanty Łękawy i Pani Barbary Cygan oraz księdza Ziemowita Kordasa.
   Dziękujemy bardzo naszym wspaniałym koleżankom i kolegom, świetnym i życzliwym nauczycielom,  którzy wychowywali przez wiele lat kilka pokoleń  dzieci z Królówki. Obiecujemy,  że będziemy pamiętać i zapraszać na ważne uroczystości szkolne.

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła realizację projektu pn. „Już pływam"

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła realizację projektu pn. „Już pływam”. Był to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.Wysokość dofinansowania to 4 560,00 zł, w finansowaniu projektu uwzględniony był również wkład własny Gminy oraz udział finansowy rodziców. W projekcie wzięło udział łącznie 45 uczniów z klas od IV do VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni. Efektem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania.

Pożegnanie klas ósmych

    Wiele wzruszeń dostarczyło nam pożegnanie klasy 8A i 8B, której uczniowie zostaną na długo w naszej pamięci. Ostatnie spotkanie z tymi klasami to chwile wspomnień i podziękowań za: konkursy, akademie, prace w samorządzie, wolontariat w szkolnym kole Caritas, reprezentowanie szkoły w chórze szkolnym i zawodach sportowych. To ostatnie spojrzenia, słowa, uśmiechy i łzy w naszej szkole.
    Ja w tym miejscu chcę jeszcze raz podziękować, osobom które redagowały naszą szkolną stronę internetową i galerię szkolną oraz aniołkom ze Szkolnego Koła Caritas, bez was droga młodzieży nie było by tego wszystkiego.
   Jedno się kończy a zaczyna się nowe, dlatego wychowawcy i wszyscy nauczyciele życzą Wam szczęścia, gdziekolwiek zaprowadzi Was los i ścieżka dalszej edukacji. Nie bójcie się zapisywać od nowa waszej księgi życia, bo zaczynacie jej kolejny rozdział. Powodzenia.
Zobacz galerię zdjęć z pożegnania klasy 8A i 8B.

Projekt Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska

Od 15 lutego do 15 czerwca w naszej szkole realizowany był  Ogólnopolski Projekt Akademia Chóralna  - Śpiewająca Polska. W ramach projektu 45 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach chóru podczas, których mogli doskonalić swój warsztat emisyjny i przygotowywać się do występów oraz poznawać bogatą literaturę muzyczną.

Najważniejszym wydarzeniem tej edycji projektu był dla nasz występ  na wspaniałej scenie w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas Wojewódzkiego  Konkursu Chórów Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska.

Tym razem wyśpiewaliśmy Srebrne Pasmo!
Dziękuję moim chórzystom za zaangażowanie, ciężką pracę, liczne i piękne występy, uśmiech i radość. Dziękuję również Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za życzliwość i  pomoc w realizacji zadań wynikających z projektu.

Dzień Otwarty w Przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola
wraz z rodzicami
na Dzień Otwarty 28.06.2023 r. na godzinę 8.00 do 10.00.

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” - Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2022/2023

   Uczniowie klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 wzięli udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki".
   Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I – III, rozbudzanie
ciekawości literackiej dzieci, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
   Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polegała
na połączeniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczyli się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także projektowali  bilet kolejowy na podróż do Włoch, śladami psa Lampo, bohatera książki ,,O psie, który jeździł koleją”. Praca z książką przyczyniła się do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.
   Od początku roku szkolnego  uczniowie mocno zaangażowali się w realizację tych zadań,
co pomogło wykonać wiele ciekawych prac, w których dominującą rolę  odegrała tematyka podróży po Polsce, Europie i świecie, w tym: pizza lekturowa, zakładka do książki, plansze do teatrzyku Kamishibai, na motywach książki ,, Zaczarowana zagroda” oraz wystawka  na szkolnym korytarzu na temat lektury, gra planszowa związana z treścią lektury ,, Globus”. Zorganizowaliśmy również lekcję pod chmurką, pamiętając o tym, aby na lekcji nie zabrakło czytania.
  Zwieńczeniem aktywnego udziału uczniów w projekcie, było uroczyste Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Główny cel uroczystości, to zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki, nieustannego rozwijania umiejętności czytania oraz poszanowania książek. Zanim uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie,

że zawsze będą szanować książki, udali się w literacką podróż na wyspy Bergamuta. Spotkanie z bohaterami utworów Jana Brzechwy, ukazało z humorem i dowcipem, jak ważna jest praca nad własnym charakterem oraz wyzbycie się złych skłonności i przyzwyczajeń.

W prezencie od Królowej Książek, każdy pierwszoklasista otrzymał książkę ,,Pierwsze abecadło”. (Książki biblioteka szkolna otrzymała w ramach kampanii promującej czytelnictwo Mała książka - wielki człowiek).
    Koordynatorki projektu: p. Agnieszka Sułek oraz p. Bogusława Brzegowa.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" 2023

    Program realizowany był w klasach V-VIII przez cały rok szkolny 2022/2023.  Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

 

Działania w ramach projektu:

 • Prelekcje przeprowadzone  przez Panią Iwonę Świątek pracownika Państwowej  Inspekcji Sanitarnej w Bochni, które dotyczyły zdrowego stylu życia oraz kleszczy i chorób odkleszczowych.
 • Prelekcja przeprowadzona przez lek. Krzysztofem Kubiakiem „Zdrowie – Twój wybór”.
 • Kiermasz zdrowej żywności pod hasłem „Zdrowie na talerzu”.
 • Warsztaty „Woda magiczna substancja”  w ramach Światowego Dnia Wody, które miały na celu propagowanie wśród młodzieży nawyku picia czystej wody.
 • Warsztaty „ Ukryte źródła cukru”  w ramach których  zapoznano uczniów ze skutkami spożywania nadmiernych ilości cukrów prostych.
 • Lekcje wychowawcze w klasach V-VIII w kwietniu poświęcone były tematyce związanej ze zdrowych stylem życia.

   Dodatkową inicjatywą podejmowaną w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" był konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!", w którym udział brali uczniowie naszej szkoły.  Konkurs odbywał się w formie online.

Realizacja projektu Pakiet Edukacyjny II. Grant 3

   Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce w roku szkolnym 2022/2023 realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - grant 3”. Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. W ramach projektu grupa uczniów wybrana na podstawie regulaminu rekrutacji brała udział w zajęciach przyrodniczo – eksperymentalne oraz w zajęciach z języka angielskiego. Dodatkowo dla uczniów uczęszczających na zajęcia zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Doświadczeń i Ogrodu Botanicznego  w Krakowie.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne

   Grupa uczniów  z klasy 6 i 7 brała udział w pozalekcyjnych zajęciach przyrodniczo – eksperymentach, podczas których  korzystano z pomocy dydaktycznych oraz odczynników chemicznych zakupionych w ramach tego projektu.
   Podstawowym założeniem  projektu było rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi poprzez angażowanie ich do samodzielnego  przeprowadzania i analizowania doświadczeń chemicznych oraz rozwiązywania problemów teoretycznych z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny chemii i nauk przyrodniczych.

Bloki tematyczne w ramach projektu:

1. Dotknąć, poczuć – zrozumieć! czyli  jakimi prawami rządzi się chemia?  Zajęcia w ramach tego bloku tematycznego miały na celu  wyjaśnienie wielu zjawisk fizycznych i chemicznych za pomocą doświadczeń( tęczowy eksperyment, czyli tęcza w probówce, pływający ziemniak”   i ciepło zimno, ciecz nienewtonowska, ciepły śnieg i wiele innych)

2.  Powietrze – mieszanina jednorodna gazów- Podczas zajęć uczniowie otrzymywali, wykrywali i określali właściwości tlenu, dwutlenku węgla i wodoru.

3. Chemia w małej skali – W ramach zajęć uczniowie badali odczyn i  określili pH różnych substancji wykorzystując pehametr jak również na podstawie zmiany barwy wskaźników. Zaznajomili się również ze  związkami jodu i manganu  wykonując doświadczenia: zegar jodowy i chemiczny kameleon.

4. Warsztaty mydełkowe - Celem warsztatów było rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i poznanie etapów powstawania mydła. Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka, to oryginalny pomysł na prezent.

5. Woda magiczna substancja- Podczas zajęć uczniowie wykonali  wiele ciekawych doświadczeń, które udowadniały, że woda to ciecz o magicznych właściwościach.

6. STOP SMOG- Warsztaty przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Ziemi. Celem była edukacja ekologiczna uczniów dotycząca poprawy jakości powietrza, a tym samym wpływu na jakoś życia i zdrowia. Podczas zajęć uczniowie w sposób doświadczalny dowiedzieli się co to jest smog, jak powstaje i jak można go zlikwidować.

7. Jak schwytać energie wiatru, słońca i wody?- Zajęcia o  odnawialnych źródłach energii, przy wykorzystaniu klocków konstrukcyjnych  -zestaw eksperymentalny.

Przeprowadzony cykl zajęć  pozwolił uczniom odkrywać i rozwijać pasje w zakresie nauk przyrodniczych, a także doskonalić umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy chemicznej poprzez różnorodne eksperymenty. Zajęcia miały również zwrócić uwagę uczniów na zagrożenia środowiska i kształtować w nich umiejętność mądrego  i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonych zajęć

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Królówce Rights Reserved.


Facebook